Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
kush
7904 ace7 430
Reposted fromgreens greens
kush
8540 79c6 430
Reposted fromgreens greens
kush
5988 c160 430
colorful
Reposted fromsimpleasthat simpleasthat viagreens greens
kush
Minęło już kilka miesięcy
A my nie rozmawiamy wciąż ze sobą
Proszę daj mi jedną chwilę
Podobno mówią, że czas leczy rany
Dla mnie czas się zatrzymał odkąd nie ma Cie przy mnie
To nie film jest, ja nie jestem w kinie
Choć mam tą siłę, wiem, że to nie minie
Czuje Twój smak, jak mogliśmy to tak spieprzyć?
Widzisz łzy nie chce wierzyć im
Ty... nie wierzysz dalej kiedy mówię prawdę
Ty... nie widzisz zalet i tak trujesz własne sny
Ja myślę dalej i pamiętam Twój głos
I pamiętam Cię choć Ty nie chcesz znać mnie już
Wciąż słyszę Twój głos choć wiem, że bez sensu
Bo wiedzę Twój wzrok, tam nie ma mnie już.
— Bonson - Spotykamy się
Reposted fromdeviate deviate viaHIPHOP4LIFE HIPHOP4LIFE
kush
upadłem, to nie było śmieszne.
nadal wiem, że w upadku najgorsza jest świadomość przez co się upada.
— Sulin
Reposted frommefir mefir viagreens greens
kush
6126 a6fc
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn viagreens greens
kush
7241 1675
Reposted fromblaackcoffee blaackcoffee viagreens greens
kush
5583 d3c3 430
Reposted fromblaackcoffee blaackcoffee viagreens greens
kush
6108 cd92 430
Reposted fromblaackcoffee blaackcoffee viagreens greens
kush
2179 5d48 430
bong girl vol.7
Reposted fromsimpleasthat simpleasthat viamarihuana marihuana
5977 997a 430
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viagreens greens
kush
Jedyna wolność, to zwycięstwo nad samym sobą.
— Fiodor Dostojewski
Reposted fromxalchemic xalchemic viagreens greens
kush
Nie wolno kochać za mocno. Płaci się za to zbyt wysoką cenę.
— Camilla Läckberg
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
kush
4320 2969 430
Reposted fromgreens greens viaconcarne concarne
kush
4950 1902 430
Reposted fromquaint quaint viaconcarne concarne
kush
7420 bbf7 430
Reposted fromgreens greens
kush
6937 abf4 430
Reposted fromgreens greens viamarihuana marihuana
Jeżeli ktoś mówi ci że masz się zmienić, powiedz mu żeby poszedł się jebać.
— Edd Sheeran 
kush
Co mam począć? Stanę się zgorzkniały i stracę zaufa­nie do ludzi, bo za­wiódł mnie je­den człowiek.
— Paulo Coehlo
Reposted fromte-quiero te-quiero viaSebeczek Sebeczek
kush
3231 48c7 430
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn viaSebeczek Sebeczek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl